Tietosuojaseloste

1.1 Verkkosivun shop-gral.com sekä siinä tarjottujen palvelujen käyttöön on voimassa seuraava tietosuojaseloste. Tämän verkkosivun tarjoaja on Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Saksa, E-Mail info@nullgral.de, vastuullisena EU-tietosuojadirektiivin art. 4 (DGPR) mukaisesti.

1.2 Henkilökohtaisten tietojen suojaus on tärkeä, ennen kaikkea henkilöön liittyvien oikeuksien suojaamiseen näiden tietojen käsittelyssä ja käytössä. Seuraavassa annamme informaatiota henkilökohtaisten tietojen keräämisestä verkkosivujamme käytettäessä. Henkolökohtaisia tietoja ovat tiedot, mitkä koskevat teitä henkilökohtaisesti, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, käyttökäyttäytyminen.

2. Selaimen automaattinen tietojenkeruu ja -käsittely

2.1 Kuten kaikissa verkkosivuissa palvelimme kerää automaattisesti ja tilapäisesti tietoja palvelin-logitiedostoihin, joita selain ilmoittaa, ellette ole deaktivoineet tapahtumaa. Kun haluatte katsella verkkosivujamme, keräämme seuraavat tiedot, mitkä ovat meille teknisesti tarpeen, voidaksemme pystyä näyttämään teille verkkosivumme ja takaamaan stabiilisuuden ja turvallisuuden (oikeusperusta art. 6, kohta 1 lit f) DGPR):

  • Kyselevän tietokoneen IP-osoite

  • Asiakkaan tiedostokysely

  • http-vastaus-koodi

  • verkkosivu, josta käytte sivuillamme (Referer URL),

  • palvelinkyselyn kellonaika

  • Selaintyyppi ja -versio

  • kyselevän tietokoneen käyttämä käyttöjärjestelmä

Palvelin-logitiedostojen henkilökohtaisten tietojen arviontia ei suoriteta. Näitä tietoja ei tarjoaja voi kohdistaa mihinkään aikaan tiettyyn henkilöön. Tietojen yhdistämistä muihin tietolähteisiin ei tapahdu, paitsi jos sallitte sen esim. uutiskirjeen tilauksella (kts. kohta 3.2).

3. Vapaaehtoisesti ilmoitettujen tietojen tietojenkeruu ja – käsittely

3.1 Yleiset yhteydenotot

Mikäli olette antanut meille verkkosivujemme kautta henkilökohtaisia tietoja sähköpostilla (nimi, etunimi, sähköpostiosoite, osoite), se on tapahtunut vapaaehtoisesti. Näitä tietoja käytetään sopimussuhteen täyttämiseen, kyselyjen tai tilauksien käsittelyyn sekä omien markkina- ja mielipidetutkimuksiin ja postitse tai sähköpostilla tapahtuvaan mainostamiseen. Laajempaa käyttöä, erityisesti tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle mainostamiseen sekä markkina- ja mielipidetutkimustarkoituksiin ei tapahdu. Oikeusperusta on art.6 kohta 1 lit b) DGPR tai art. 6 kohta 1 lit f) DGPR.

3.2 Uutiskirjeet

Mikäli haluatte tilata uutiskirjeitämme, tarvitsemme siihen sähköpostiosoitteenne ja teillä on mahdollisuus ilmoittaa vapaaehtoisesti myös oma nimenne. Yhdessä sähköpostiosoitteenne myötä kerätään ja tallennetaan myös selaimenne kautta automaattisesti ilmoitetut tiedot (käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja – versio, Referer-URL sekä IP-osoite), Näitä tietoja käytetään vain kanssanne käytävään viestintään uutiskirjeittemme tarjouksien yhteydessä. Uutiskirjeen tilauksella hyväksytte, että edellä mainitut tiedot tallennetaan uutiskirjeen lähettämistä varten.

Uutiskirjeittemme ilmottautumisessa käytämme ns. Double-opt-in-menetelmää. Se tarkoittaa, että lähetämme teille ilmottautumisenne jälkeen sähköpostinosoitteeseen sähköpostin, jossa pyydämme teitä vahvistamaan sen, että haluatte uutiskirjeemme. Informaatiot poistetaan, mikäli ette tee vahvistusta 14 päivän aikana. Tallennamme käytetyt IP-osoitteet ja ilmottautumisen sekä vahvistuksen ajankohdat. Menetelmän tarkoituksena on,että pystymme todistamaan ilmottautumisenne ja että voimme mahd. henkilökohtaisten tietojenne väärinkäyttötapauksessa tekemään selvityksen asiasta. Oikeusperustana on art. 6, kohta 1 s. 1 lit a DGPR.

Voitte peruuttaa hyväksyntänne milloin tahansa. Peruutuksen voitte tehdä muuttamalla uutiskirje-asetuksia uutiskirje-sivullamme.

4. Luovutus kolmannelle osapuolelle

4.1 Mikäli olette ilmoittanut meille henkilökohtaisia tietoja, niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Luovutus tapahtuu vain

– teidän antamallanne luvalla (kts. luku 3.2). Tietojen keruussa teille ilmoitetaan vastaanottaja tai vastaanottajien kategoriat.

– kyselyjenne käsittelyn, tilauksienne ja palvelujemme käytön puitteissa valtuutetuille alihankkijoille, jotka saavat tarpeelliset tiedot käyttöönsä ainoastaan tämän tehtävän täytäntöönpanoa varten ja joita käytetään vain siihen tarkoitukseen.

– tehtävän täytäntöönpanon puitteissa art. 28 DGPR mukaisesti ulkopuoilisille palveluntarjoajille. Valitsemme ja valtuutamme nämä erityisen huolellisesti, he ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeitamme ja DGPR mukaisia määräyksiä ja heitä valvotaan säännöllisesti.

– oikeudellisten velvollisuuksien täytäntöönpanon puitteissa tiedonsaantiin oikeutetut osapuolet.

5. Evästeet

5.1 Tämä vekkosivu käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan välimuistiin. Seuraavia evästeitä, joiden laajuus ja toimintotapa selostetaan seuraavassa, käytetään tällä verkkosivulla.

– Hetkelliset evästeet (siihen 5.2)

5.2 hetkelliset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljette selaimen. Niitä ovat erityisesti istunnonaikaiset evästeet. Ne tallentavat ns. istunto_ID, jolla selaimelle erilaisia kyselyjä johdetaan yhteiseen istuntoon. Siinä tietokoneenne voidaan tunnistaa, jos palaatte verkkosivuillemme. Istunto-evästeet poistetaan, kun kirjaudutte ulos tai suljette selaimen.

5.3 Voitte konfiguroida selaimen asetuksia mielen mukaan esim. estää kolmannen osapuolen evästeiden vastaanoton tai kaikki evästeet. Huomautamme , että ette sitten enää voi käyttää tämän verkkosivun kaikkia toimintoja.

6. Tallennuksien kestoaika

Tietojanne käytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen asiakasuhteelle, paitsi, jos olette antaneet meille siihen luvan tai jos meillä on oikeutettu intressi lisäkäsittelyyn. Näissä tapauksissa käsittelemme tietojanne lupanne peruutukseen asti tai jos teillä on jotakin oikeutettuja interessejämme vastaan. Siitä huolimatta olemme kauppa- ja vero-oikeudedellisesti velvolliset tallentamaan osoite-, maksu- ja tilaustiedot kymmeneksi vuodeksi.

7. Oikeutenne

7.1 Teillä on meitä kohtaan seuraavat oikeudet:

– tietojensaantioikeus,

– oikeus korjaamiseen tai poistoon,

– oikeus rajoittaa käsittelyä,

–oikeus kieltää käsittely,

– oikeus tietojensiirrosta

Ilmoittakaa kaikki kyselyt kirjallisesti osoitteeseen Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart oder an die E-Mail-Adresse info@nullgral.de.

7.2 Teillä on oikeus tehdä valitus tietosuoja-vastuulliselle viranomaiselle kauttamme tapahtuvan henkilökohtaisten tietojenne käsittelyn vuoksi.